ASVELD EXPLOSIVES SOLUTIONS B.V.

Veilig en zeker
in het opsporen van
ontplofbare oorlogsresten

playlist_add_check

Volledig gecertificeerd

CS-OOO Deelgebied A en B

school

Deskundig

Gediplomeerde deskundigen
Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten (OOO)

military_tech

Ervaring

Ex. werknemers Explosieven Opruimingsdienst
‍Meer dan 30 jaar ervaring

Ontplofbare Oorlogsresten binnen mijn projectgebied, wat nu?

In de Nederlandse bodem bevind zich nog een aanzienlijke hoeveelheid ontplofbare oorlogsresten (OO), dit als gevolg van diverse oorlogshandelingen tijdens de tweede wereldoorlog. Of dit een risico vormt voor uw project en geplande werkzaamheden is sterk afhankelijk van uw locatie binnen Nederland en de werkzaamheden welke u gaat uitvoeren. Indien u werkzaamheden gaat uitvoeren binnen een gebied met een verhoogde kans op het aantreffen van OO, dan leveren deze nog mogelijk aanwezige OO een gevaar op wanneer zij ongecontroleerd worden beroerd, bijvoorbeeld tijdens graaf- of baggerwerkzaamheden.

Opdrachtgever en aannemer zijn verplicht om de risico's van het project te inventariseren en te evalueren.

De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van een onderzoek naar en het veiligstellen van deze oorlogsresten ligt in eerste instantie bij de initiatiefnemer van de grondroerende werkzaamheden en zijn opgenomen binnen de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. In het kader van het Arbobesluit heeft een opdrachtgever, samen met de aannemer, de verplichting om de risico's die in de uitvoering van het project kunnen ontstaan te inventariseren en te evalueren. Eén van de projectrisico's betreft het vast stellen van risico op de mogelijke aanwezigheid van OO, dit vindt over het algemeen plaats via onderstaande stappen en kunnen wij voor u verzorgen:

Voor wie wij er al zijn.

Gemeente, bedrijf of privé, uw zorg wordt door ons uit handen genomen.

star

Snel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

star

Professioneel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

star

Ontzorgend

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

star

Betrokken

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.