Quickscan

Een oriënterend onderzoek, ook wel Quickscan genoemd. Via het eigen archief, de betreffende gemeente of via internet bronnen wordt nagegaan of er in een specifiek gebied oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden.

Het oriënterend onderzoek kan leiden tot het inzicht dat er geen sprake, dat er mogelijk sprake of dat er met zekerheid sprake is van de aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten die gevaar kan opleveren voor de veiligheid of gezondheid van werknemers en derden. Indien dit onderzoek oplevert dat er mogelijk of met zekerheid sprake is van gevaar dan zal in de meeste gevallen nader onderzoek verricht moeten worden in de vorm van een volledig Historisch Onderzoek naar OO.

Indien er voor een gebied al één of meerdere historische onderzoeken zijn uitgevoerd, kan het toetsen op compleetheid en het samenvatten van de conclusies in een adviesrapport door AES uitkomst bieden. U beschikt hierdoor over één overzichtelijk rapport inclusief één duidelijk samengestelde risicokaart. Het adviesrapport zal u dan ook een handvat bieden bij het verder voorbereiden en gedurende de uitvoering van uw project.

Contacteer ons vrijblijvend
arrow_forward