Risicoanalyse

Indien uit het historisch vooronderzoek blijkt dat er een verhoogde kans is op het aantreffen van OO binnen uw projectlocatie en het reeds duidelijk is waar op uw project grondroerende werkzaamheden gaan plaatsvinden. Dan kan het laten uitvoeren van een risicoanalyse in veel gevallen uitkomst bieden voor uw project, wel is dit deels afhankelijk van de omvang van uw project en de reeds voorhanden zijnde informatie.

Het doel van een risicoanalyse is dan ook het vastleggen van risico's in relatie tot het toekomstig gebruik van een op OO verdacht gebied en het beschrijven van eventueel te nemen beheersmaatregelen. dit kan bestaan uit het wijzigen van werk- uitvoeringsmethoden, het nemen van beschermende maatregelen voor personeel, materieel en omgeving of het daadwerkelijk opsporen van explosieven middels een veld onderzoek.

Het uiteindelijk opsporen van explosieven is het meest kostbare, tijdrovende en belastende onderdeel voor het project en zijn omgeving. Het laten uitvoeren van een risicoanalyse kan mogelijke opsporing (deels) voorkomen. Laat u wel altijd goed informeren of uitvoering van een risicoanalyse voor uw project efficient en haalbaar is!

Contacteer ons vrijblijvend
arrow_forward