detectie

Detecteren omvat het al dan niet vaststellen van de aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten met behulp van detectieapparatuur.

Voor het uitvoeren van het detectieonderzoek kunnen uiteenlopende methoden en technieken worden ingezet. Over het algemeen wordt gebruikgemaakt van magnetometer detectoren en metaaldetectoren. De in te zetten detectiemethode wordt uiteindelijk gekozen op basis van het gebied, geplande werkzaamheden, te onderzoeken diepte, potentiële magnetische verstoringen en te verwachte ontplofbare oorlogsresten.

Met vele jaren ervaring in het uitvoeren van opsporing en met beschikking over eigen moderne detectieapparatuur is AES uw ontzorgende partij als het gaat om detectie en data interpretatie. Hoe dat in zijn werk gaat, kunt u hieronder lezen.

Contacteer ons vrijblijvend
arrow_forward
oppervlaktedetectie

Oppervlaktedetectie is een vorm van detectie, die zoals het woord al aangeeft vanaf het oppervlak (maaiveld) plaatsvindt. De (ferro)massa van een object bepaald uiteindelijk tot hoe diep deze in de grond is waar te nemen. In Nederland liggen verreweg de meeste oorlogsresten tussen het maaiveld en circa 4,50 meter. De grondsoort binnen uw projectgebied is hierin sterk bepalend. Bestaat uw projectgebied bijvoorbeeld uit veengrond of kleigrond dan kan munitie dusdanig ver in de grond zijn doorgedrongen dat deze vanaf het maaiveld niet meer gedetecteerd kan worden. In dat geval is dieptedetectie noodzakelijk. Hierover kunt u meer lezen in de rubriek dieptedetectie.

Bij (oppervlakte) detectiewerkzaamheden wordt verder een onderscheid gemaakt tussen realtime en non-realtime detectie. Oppervlakte detectie kan plaats vinden op het land en boven de waterbodem.

Bij non-realtime detectie worden de meetgegevens opgeslagen in een computer en op een later tijdstip geëvalueerd. Het resultaat is een objectenlijst met onder meer coördinaten en indicatieve dieptes van verdachte objecten. Op basis van deze objectenlijst kunnen vervolgens de potentiële ontplofbare oorlogsresten worden benaderd, geïdentificeerd en tijdelijk worden veiliggesteld.

Bij realtime detectie (analoog) worden de meetgegevens direct beoordeeld en worden verdachte objecten direct benaderd. Over het algemeen wordt realtime detectie toegepast binnen kleine, slecht toegankelijke opsporingsgebieden, gebieden die naar verwachting veel detectieverstorende objecten bevatten of om objecten te lokaliseren na het uitvoeren van een non-realtime detectie.

AES is gespecialiseerd in oppervlaktedetectie op zowel land als onderwater.

Contacteer ons vrijblijvend
arrow_forward
waterbodemdetectie

Ontplofbare oorlogsresten kunnen ook in het water zijn terechtgekomen of achtergebleven. Om deze op te sporen is specifieke apparatuur noodzakelijk. Hierbij spelen omgevingsfactoren zoals de grootte van het wateroppervlak, de breedte en de diepte een belangrijke rol.

Voor detectie op grotere en diepere wateren beschikken wij over een speciaal uitgerust non-ferro vaartuig welke is voorzien van een multisonde magnetometer systeem, deze detectoren kunnen worden verlaagd tot net boven de waterbodem. Hierdoor worden de best mogelijke resultaten behaald in zowel detectiebereik en de te detecteren ontplofbare oorlogsresten.

In het geval van ondiepe en smalle watergangen, detecteren wij met een klein handmatig voortbewogen detectiebootje, dit vindt plaats vanaf het wateroppervlak. Met deze ontwikkelde techniek zijn wij in staat om op de meeste watergangen toch detectie te kunnen uitvoeren. wij denken dan ook graag mee in oplossingen.

Contacteer ons vrijblijvend
arrow_forward
Dieptedetectie

Diep doorgedrongen oorlogsresten, zoals vliegtuigbommen kunnen vaak niet vanaf het oppervlak worden gedetecteerd. In dergelijke gevallen is dieptedetectie vaak de enige optie.

Traditioneel wordt dieptedetectie uitgevoerd door een meetsonde handmatig in een boorgat te laten zakken. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij kleine aantallen bied deze methode nog altijd een uitkomst. Vandaag de dag wordt vaker gebruik gemaakt van modernere, minder intrusieve en snellere uitvoeringstechnieken.

Een moderne vorm van dieptedetectie is gebaseerd op huidige sondeertechnieken. Bij deze methode wordt een meetsonde in een non-ferro stang geplaatst. De stang wordt mechanisch in de grond gedrukt en meetgegevens zijn direct zichtbaar. Hierdoor kan worden vermeden dat een OO wordt geraakt en daarmee efficiënter worden gewerkt.

AES kan beide technieken voor u uitvoeren. Wij beschikken over een chaindrive (hoge snelheid sondeermachine) en sondeerwagens voorzien van een magnetometer conus.

Contacteer ons vrijblijvend
arrow_forward